Automatická identifikace pomocí RFID

Sběr dat trochu jinak - RFID řešení pro sběr komunálního odpadu

Automatický sběr informací o výsypu nádoby komunálního odpadu může být velmi užitečným údajem. Jak pro zákazníka, který má jistotu, že platí za skutečné služby, tak i pro poskytovatele služeb, který nemá problém s prokazováním plnění.

V ideálním případě je spolu s identifikátorem nádoby zaznamenáno i místo a čas spuštění vysypávacího mechanismu. Tak je možné jednoznačně zpětně zdokumentovat pohyb sběrného vozu, počet zdvihů, počet a typ sběrných nádob i další provozní údaje

Pro identifikaci sběrných nádob lze použít čárový kód nebo bezkontaktní RFID tagy. Ty umožňují čtení bez přímé viditelnosti na poměrně dlouhou vzdálenost, proto se hodí pro zcela automatickou identifikaci bez jakéhokoliv zásahu lidské obsluhy.

To zajistí zachování vysoké produktivity a zejména věrohodnost dat, která jsou podkladem pro platby za předání odpadu, uskutečněné služby klientům a pro průběžnou evidenci o produkci a nakládání s odpady.

Nabízíme řešení automatické identifikace plastových i kovových nádob pomocí RFID technologie. Každý typ nádoby je označen vhodným RFID tagem, který je po zvednutí načten a obratem zaslán do centrální databáze nebo je uchován v paměti řídícího systému do vyčtení v depu. Tento čtecí systém může spolupracovat s dalšími kontrolními systémy vozidla, které zaznamenávají trasu, spotřebu či další provozní údaje.

Popis řešení

Každá sběrná nádoba je vybavena RFID tagem, který má jedinečné číslo. To je v centrální databázi přiřazeno konkrétnímu odběrateli. Sběrný vůz je vybaven snímacím RFID systémem, který je nastaven tak aby sejmul RFID tag na popelnici nebo kontejneru až při samotném vysypávání. V kombinaci s analogovými čidly, které zaznamenávají fyzický pohyb vysypávacího mechanismu, je možno porovnat počet vysypávaných nádob s počtem skutečně načtených kódů a ihned identifikovat poškozený/chybějící RFID tag nebo neoprávněný výsyp.
Samotné RFID čtení je prováděno průmyslovou čtečkou s regulovatelným výkonem a speciálně upravenými anténami. Data a i programové vybavení jsou umístěna na průmyslovém PC s vysokou odolností, neboť vše je umístěno na vnější straně karosérie vozu s provozními teplotami shodnými s venkovním prostředím.

Po příjezdu na základnu jsou data automaticky přenesena přes WiFi síť na centrální server. Systém je připraven na zaznamenání GPS souřadnic výsypu i okamžitý přenos dat přes GPRS síť. Přenášen je čas sejmutí a jedinečný EPC kód z paměti RFID tagu. Data se přenáší do používaného nadřazeného systému (zpravidla fakturační systém) nebo do vlastního databázového systému GBC LINE. Ten slouží k prohlížení, statistikám a tiskům. Z něj je zároveň možné data poskytovat jiným aplikacím. Při běžném provozu může být obsluha vozu vybavena náhradními RFID tagy, které může použít v případě poškozeného nebo chybějícího tagu. Pak dojde k ručnímu spárováním s příslušným odběratelem

Vybrané reference

Katalogový list ke stažení (PDF)