Využití chytrých RFID obalů při výrobě aut

Mezinárodní vědecký tým pod vedením ostravksé společnosti GABEN vyvíjí nové řešení pro logistické rětezce v automobilovém průmyslu. Výzkumníci testují technologie založené na využití radiofrekvenční identifikace (RFID).

Řešení projektu bylo iniciováno korejskými firmami z automobilového průmyslu, jichž jsou na severu Moravy a Slovenska více než dvě stovky. Na projektu spolupracují dvě desítky firem a univerzit z Česka, Slovenska a Koreje. 

Námi navrhované řešení počítá s produkcí univerzálního a snadno přizpůsobitelného systému, který pomocí RFID technologie propojí informační systémy všech firem v logistickém řetězci. Díky automatické identifikaci vidí finální montážní závod do kuchyně jednotlivým subdodavatelům, a je tak sám schopen plánovat a upravovat výrobní dávky. Vytvořením a zavedením navrhovaného systému přispějeme ke snížení nákladů spojených s logistickými procesy a k minimalizování skladových zásob,“ říká za společnost GABEN Jakub Unucka, hlavní řešitel výzkumného týmu.

Dvouleté testy ukázaly na nezaměnitelnou úlohu obalů

RFID technologie umožňující automatickou identifikaci vede ke zvýšení efektivity výrobních i logistických procesů. Aplikace jsou založeny na označení výrobku/komponenty identifikátorem (RFID tagem), čtení uložené informace v libovolném místě výrobního procesu, zpracování a filtraci informace a následné distribuci do vyšší vrstvy informačního systému. Dvouleté testy ukázaly na nezaměnitelnou úlohu obalů, protože značení jednotlivých dílů je v mnoha případech technicky i finančně nemožné.

Tagy chrání proti plagiátorství

Kdysi se vyráběly součástky na sklad. Komunikace mezi výrobcem, obchodem a zákazníkem stejně jako mezi subdodavatelskými firmami probíhala písemně nebo ústně, objednávkový, logistický i informační systém byl zatížen chybovostí a časovou náročností. 

„V budoucnu by se měly tagem označovat kromě obalů i jednotlivé dražší náhradní díly; tím mohou být chráněny např. proti plagiátorství. Součástky budou také lépe dohledatelné. Nutno dodat, že dnes už firmy jednotlivé autodíly nevyrábí do skladu, ale na konkrétní přání zákazníka rovnou k odběru (just in time),“ dodává Jakub Unucka.

Použití RFID technologie celý logistický proces značně zjednoduší. Využití RFID technologií v praxi je velmi široké. Kromě automobilového průmyslu je lze využít i v provozu dopravních společností, výrobních firem, armádní logistiky či zdravotnických zařízení nebo při recyklaci. Možnosti využití identifikátorů založených na rádiové frekvenci jsou mnohem rozsáhlejší. Záleží na požadavcích praxe a šikovnosti vědců, jakým způsobem budou nové technologie aplikovat.