Sběr dat ve výrobě, automatická identifikace

Rychlá a spolehlivá automatická identifikace nejen pro palety

Pořizujte a zapisujte veškeré údaje jen jednou! Okamžitě, na místě jejich vzniku a samozřejmě elektronicky. Proč marnit čas přepisováním údajů z výrobního příkazů nebo palety na mzdový lístek, ze mzdového lístku do tabulky a konečně z tabulky do informačního systému? Vše může běžet hladce a bez chyb.

Naše řešení v této oblasti počítá s přenesením zadávání těchto údajů na co nejnižší úroveň - tedy přímo na výrobní zařízení. Ať už přímo z řídících systémů nebo oklikou pomocí některého z rozhraní. Optimálním řešením je použití stacionárního terminálu, do kterého jsou přes variabilní množství vstupů přiváděny údaje ze strojů, které jsou doplňovány obsluhou o ty údaje, které není možno získat automaticky. Zde je prostor pro maximální využití čárových kódů nebo RFID tagů tak, aby byl vyloučen chybující a drahý lidský faktor. Neboť data je třeba automaticky nejen sbírat, ale i pořizovat. Ať už aplikátorem etiket, inkoustovým popisovačem nebo zápisem do projíždějícího RFID tagu. Tam, kde nestačí standardní prostředky, je prostor pro speciální řešení, třeba formou kamerového rozpoznávání.

Siemens Elektromotory, s.r.o. patří mezi přední světové dodavatele nízkonapěťových asynchronních elektromotorů. Mezi hlavní odběratele patří výrobci čerpadel, kompresorů a klimatizačních zařízení. V ČR působí Siemens Elektromotory s.r.o. od roku 1994 se dvěma závody ve Frenštátě pod Radhoštěm a v Mohelnici. Požadavkem společnosti Siemens bylo zavedení identifikace materiálu v obou těchto závodech.

Situace

Od roku 2004 probíhá ve Frenštátském závodě projekt Growth 2008, který směřuje ke zdvojnásobení výrobních kapacit. Součástí tohoto procesu byla i koncentrace lisování statorových a rotorových plechů z několika menších lisů do dvou nových lisů SCHULER, které zásobují nejen vlastní závod ve Frenštátě. Velmi vysoká výrobní kapacita lisů (desítky vyrobených palet za hodinu) si vyžádala nejen stavbu nového, plně automatizovaného zakladače, ale i změny v organizaci výroby. Celý proces výroby plechů a jejich následného zpracování do svazků bylo nutno co nejvíce zautomatizovat a zrychlit, neboť jakékoli zastavení lisů znamená vysoké finanční ztráty.

Řešení

Nutnou podmínkou automatizace byla v prvé řadě identifikace palet. Tyto jsou plastové a obíhají celým výrobním cyklem, včetně venkovních přesunů. Ačkoliv se použily ty nejodolnější etikety, čárový kód se ukázal jako ne zcela vyhovující z hlediska spolehlivosti čtení. Ve spolupráci s dodavatelem palet došlo k doznačení stávajících palet RFID tagy, nově dodávané palety jsou takto již označeny standardně. RFID tagy jsou ukryty v těle palety a proto je spolehlivost čtení téměř 100%.

Průběh výrobního procesu

Počátek výroby je u jednoho ze dvou lisů. Jeho obsluha zadá na stacionárním terminálu číslo zakázky a šarži plechu (čárový kód) a identifikuje osádku lisu (osobní RFID karty). V okamžiku, kdy je paleta hotová a odjíždí z lisu po dopravníku směrem k zakladači, zasílá řídicí systém lisu SIMATIC do naší terminálové sítě informaci o počtu a typu výlisků. Za lisem je přečteno číslo palety RFID snímačem a zkompletovaná informace je předána systému SAP R/3. Ten vydá příkaz zakladači k naskladnění palety do konkrétní buňky.

Na ostatních pracovištích rozmístěných podél regálového zakladače, funguje systém obráceně. Obsluha na stacionárním terminálu zadá číslo zpracovávané zakázky a SAP R/3 mu přes regálový zakladač začne posílat konkrétní palety. Jejich zpracování obsluha opět potvrzuje na stacionárním terminálu. Takto je identifikován nejen pohyb materiálu a rozpracovanost zakázek, ale i produktivita jednotlivých pracovníků.

RFID identifikace palet se využívá rovněž v centrálním skladu, kde jsou systémové vozíky vybaveny čtečkou RFID a stacionárním terminálem s bezdrátovým přístupem do SAP R/3. Čtecí zařízení s dosahem cca 30 cm je umístěno na vidlích. Při nabrání palety na vidle je přečteno číslo palety a při ukládání do regálové buňky i číslo buňky, které je uloženo v RFID čipu na nosné traverze.

V sesterském závodě v Mohelnici se ukázalo jako výhodnější použití čárových kódů, neboť palety jsou kovové a k poškozování etiket nedochází. Princip práce se stacionárními terminály s ON-LINE vazbou na SAP je použit i zde.

Projekt v kostce

  • Název: Automatická identifikace ve výrobním cyklu lisovny
  • Zákazník: Siemens elektromotory s.r.o. Frenštát a Mohelnice
  • Hardware: Snímače RFID, stacionární terminály GB200x, snímače Toyota DENSO a HELYOM TXCOM
  • Informační systém: SAP R/3
  • Doba realizace: 6 měsíců, upgrade průběžně
  • Objem dodávky: >20 mil Kč
  • Servis zařízení: 7x24, reakční doba 2 hodiny

 

Ve společnosti Siemens Elektromotory, s.r.o. probíhá rovněž zavádění "bezpapírové výroby" pomocí dotykových terminálů řídících výrobu.