Sběr dat z výroby do ERP systému

Data z minulosti podkladem pro úspěch v budoucnosti

Tužka, papír, telefon a stovky tabulek v Excelu? V konkurenci flexibilních systémů, stavěných na maximální výkon a rychlost je potřeba mít k dispozici optimalizovaná a standardizovaná data, které poskytne systém sběru dat MES. Systém, definovaný mezinárodní asociací MESA international poskytuje informace sloužící k optimalizaci výrobních aktivit od objednávky po konečný výrobek.

Přesně takovýmto systémem je náš vlastní produkt GBCLINE. Systém, který splňuje většinu standardů MES. Jádrem GBCLINE je SQL databáze, ať už komerční MSSQL nebo otevřený MySQL. Do ní jsou data získávána všemi možnými prostředky. Od připojení reléových desek až po napojení na řídící systém SIMATIC. Od ručního zadání jedné agregované hodnoty až po real-time zápis stovek proměnných každou sekundu. Nad daty je statistické a vizualizační rozhraní, které poskytuje pro dispečerské i manažerské řízení výroby dostatek informací. Návaznost na informační systém je závislá na jeho možnostech. Od složitého XI rozhraní do SAP R/3 až po XML exporty do systémů jednodušších. Systém GBCLINE je možno rovněž používat autonomně, bez propojení s informačním systémem.

Pro využití potenciálu jakéhokoliv ERP systému jsou nutná data o probíhajícím výrobním procesu, včetně dat technologických. Tyto jsou v případě Constellia dodávány již mnoho let systémem sběru dat GBCLINE společnosti GABEN.

Tažení hliníkových výlisků Rovnací stolice

Situace

Constellium Extrusions Děčín, s.r.o. patří k největším evropským výrobcům lisovaných hliníkových profilů, trubek a tyčí.

Výroba je členěna do několika středisek (tavírna, lisovny, expedice) s technologickou následností. Prvotním produktem je hliníková vsázka, ze které jsou v tavírně odlity polotovary – čepy. Na lisovnách jsou z čepů lisovány různé profily s možností dalších pomocných operací. Veškerá produkce je expedována expedičním střediskem. V roce 2007 byla uvedena do provozu lisovna v Levicích na Slovensku.

Výroba je 100% zakázková, s plánováním všech výrobních operací. Na většině operací je sledována rozpracovanost, mezi středisky je prováděno „účetní“ odvádění skutečně vyrobeného množství. Od roku 2007 je implementován informační systém SAP R/3, který nahradil takřka všechny „jednoúčelové“ softwarové systémy.

Řešení

Systém sběru dat GBCLINE se zaváděl z několika důvodů:

 • několika násobná duplicita zadávání a přepisování údajů na různých platformách
 • neexistence sdílení všech pořízených dat, zpoždění při aktualizaci
 • nestabilita, pomalost a časová náročnost údržby a vývoje SW produktů

Ideou celého řešení bylo veškerá data zapisovat jen jednou a to na místě jejich vzniku. Proto se rozhodlo o přesunu pořizování dat přímo na jednotlivá výrobní pracoviště a to v elektronické podobě s možností opravy a doplňování takto vzniklých dat dílenskými dispečery. Současně s údaji o rozpracované výrobě jsou zadávány další technologické údaje.

Vazba mezi jednotlivými operacemi je dána přímo nadřazeném systému nebo je zajištěna pomocí identifikace čárovým kódem tak, aby všechny výrobní šarže byly zpětně dohledatelné až k počátku výrobního cyklu.

Vývoj systému v čase

Hliníkové polotovary

Od první instalace v roce 1999, kdy se data zadávala ručně, se systém neustále vyvíjí až k dnešní podobě kompaktního MES systému, do kterého „tečou“ data ze všech autonomních řídicích systémů technologických zařízení. Po doplnění o nezbytné ruční údaje o výrobních dávkách a kvalitativních parametrech poskytují základnu pro nadřazené statistické a manažerské přehledy. Se systémem SAP R/3 jsou data vyměňována přes standardní rozhraní XI.Projekt v kostce

 • Název: Systém sběru dat GBCLINE
 • Zákazník: Constellium Extrusions Děčín, s.r.o.
 • Hardware: Tiskárny etiket DATAMAX, snímače Toyota DENSO, stacionární terminály GB200x
 • Software: GBCLINE na platformě Microsoft SQL, cca 100 instalací a 500 uživatelů
 • Informační systém: SAP R/3
 • Doba realizace: 2 roky (1999-2000), upgrade průběžně
 • Objem dodávky: >10 mil Kč
 • Servis zařízení: 7x24, reakční doba 24 hodin