Logistika, logistická centra

Slovenská pošta - 5000 zásilek za směnu

Logistika se neobejde bez okamžitých a přesných informací. Bez odpovídajících technologií se redukuje na neefektivní řetězec s neúměrnou zátěží pro personál i vyhodnocovací procesy. Se sklady, pokrytými bezdrátovou sítí, ručními mobilními terminály, stacionárními terminály na systémových vozících, tiskárnami etiket, čtečkami čárových kódů nebo RFID čipy na dopravnících je logistický řetězec hračka.

Jsme prospěšní malým i velkým. Zajistíme vše od dodávky jediného kusu vhodného typu mobilního terminálu systémovému integrátorovi až po kompletní vlastní řešení na platformě SQL severu s XML komunikací s ostatními systémy. Od dodávky komunikačního kabelu až po návrh a realizaci bezdrátového pokrytí areálu s několika desítkami tisíc čtverečních metrů pokryté plochy.

Výstavba nového logistického centra

Vybudovat nové logistické centrum je operace náročná nejen pro zadavatele, ale i pro dodavatele. Pro realizaci bylo potřeba zmapovat všechny budoucí procesy a stanovit příslušné technologické, hardwarové, softwarové i personální požadavky. Společnost GABEN se podílela na výstavbě tohoto centra Slovenské pošty nedaleko Bratislavy dodávkami hardware a infrastruktury.

Původním záměrem Slovenské pošty byla distribuce mobilních telefonů Siemens. Proto tento koncern na výstavbě ve velké míře participoval. Ať už výstavbou regálů, dopravníků a zejména implementací řízeného skladu pod SAP R/3. Implementátorem byla slovenská pobočka Siemens Business Solutions. V průběhu výstavby byla výroba těchto telefonů ukončena, nicméně během krátké doby si Slovenská pošta našla jiné vytížení kapacit.

Stacionární terminál GABEN Stacionární terminál GABEN

Požadavky

Hlavním požadavkem na dodavatele hardware (GABEN) bylo zajistit ON-LINE spojení pracovníků skladu se systémem SAP R/3 mobilními terminály a rychle a spolehlivě identifikovat balíky na dopravníkové lince.

Řešení

Po návozu palet nebo balíků do příjmu skladu se obsluze zobrazí na displeji terminálu plánované místo uskladnění, které je po fyzickém umístění do regálu potvrzeno sejmutím čárového kódu regálového místa. Stejným způsobem funguje i opačný postup návozu pro balení.

Vyskladňování je rozděleno do dvou fází (návoz a balení), které umožní výrazným způsobem redukovat počet pracovníků a čas potřebný k expedici každé zakázky. Balící pracoviště s 12 balícími stoly obdrží seznam zakázek a dodacích listů. Jednotlivé položky přijíždějí postupně po dopravníku a jsou kompletovány do balíků dle zakázek. Vše je kontrolováno snímáním čárových kódů.

Technické specifikace

Identifikace balíků na dopravnících kladla vysoké nároky na rychlost, neboť kapacita skladu je několik desítek balíků za minutu, které se musí na konci linky identifikovat a označit zákaznickou etiketou s přesnou hmotností. K tomuto účelu bylo použito stacionárního terminálu, ke kterému je připojen výkonný snímač čárového kódu, váha na dopravníku i tiskárna etiket. Všechny činnosti mají alternativní způsob provedení pro případ výpadku některé komponenty.

Pro mobilní terminály byl zvolen v té době aktuální způsob komunikace se systémem SAP R/3 pomocí TELNET spojení. Použity byly osvědčené terminály PSC FALCON 335. Zákazníkem bylo požadováno velmi vysoké zabezpečení WiFi sítě, takže se použila platforma CISCO s AP 1231AG. Pro zabránění neoprávněného přístupu bylo použito statické i dynamické zabezpečení. Zvolené řešení zajišťuje mobilitu a přístup do SAP R/3 ve všech prostorách logistického centra, ve všech místech s redundantním pokrytím, včetně automatického přesměrování na záložní servery.

Projekt v kostce

  • Název: Hardware a bezdrátová infrastruktura logistického centra
  • Zákazník: Slovenská pošta a.s.
  • Hardware: Mobilní terminály PSC FALCON, WiFi infrastruktura CISCO, tiskárny etiket DATAMAX, stacionární terminály GB200x
  • Informační systém: SAP R/3
  • Doba realizace: 5 měsíců
  • Objem dodávky: 2 mil. Kč
  • Servis zařízení: Na vyžádání
  • Vzorová nabídka