Sklad, skladové pohyby

Bezchybné a rychlé zásobování odběratelů

Jedním ze závodů společnosti REVITEX a.s. je výrobní středisko v Hlučíně, kde se vyrábí většinou typizovaná dřevěná okna, z velké části prodávaná v sítích HOBBY marketů.

Na výrobce je vytvářen velký tlak na cenu a pružnost dodávek, proto i z těchto důvodu bylo nezbytné zajistit aktuální informovanost o rozpracovanosti zakázek a eliminovat komplikace vznikající při nakládce i vykládce kamiónů.

Řešení

Mobilní terminál BHT ve výroběSpolečnost REVITEX zvolila jako nejlepší řešení této situace použití mobilních ON-LINE terminálů a oddělení logistických operací od účetního systému POHODA. Toto řešení umožňuje pružné provádění všech skladových pohybů bez ohledu na „účetní“ stav skladových zásob.

Podstatou řešení je vynucení snímání identifikační etikety z každého výrobku, kdy jsou pracovníci skladu nuceni skutečně každý kus přesně identifikovat sejmutím etikety nikoliv virtuálním odpisem.

Na počátku výrobního cyklu je uvolňování výrobních zakázek, kdy je vytištěno přesně tolik etiket, kolik je v zakázce kusů. Každý kód je jedinečný a je kombinací EAN kódu výrobku, pořadového čísla a data. Pracovníci skladu provádějí veškeré skladové pohyby (z výroby do skladu, ve skladu a ze skladu ven) pouze snímáním těchto čárových kódů. Ruční vstup je možný pouze s vyšší úrovní oprávnění. Tímto způsobem se ihned zjistí případné krádeže, záměny nebo jiné nesrovnalosti.

Jako základ řešení byla použita aplikace GT-TRACK nad databází SQL. Jednotlivé mobilní terminály nebo stolní PC přistupují přes intranetový prohlížeč k databázi MY/SQL Obrazovky, které vidí jednotliví uživatelé jsou administrátorsky řízeny. Tato aplikace ve standardu obsahuje modul „Příjemka“, „Výdejka“ a „Převodka“ a „Inventura“. Pokud je toto nepostačující, umožní relativně jednoduchým způsobem konfigurovat skripty, které přizpůsobí aplikaci potřebám uživatele.

Veškerá skladová evidence je tedy vedena v aplikaci GT-TRACK, odkud jsou stavy zásob a pohyby exportovány do systému POHODA pomocí XML souborů, které tento standardně podporuje. Po zkušebním provozu se ukázalo, že je výhodnější používat dvě úrovně řízení exportu dokladů, kdy jsou jednotlivé skladové pohyby před exportem do systému POHODA ručně uvolňovány vedoucím skladu tak, aby na straně informačního systému POHODA nedocházelo k chybovým stavům v důsledku nezaúčtování předchozích pohybů nebo výrobních operací.

Přínosy

Výsledkem zavedení tohoto systému je téměř okamžité odstranění chyb při nakládce a maximální spokojenost koncových zákazníků.

Projekt v kostce

  • Konotace: Provádění logistických operací pomocí mobilních ON-LINE terminálů
  • Zákazník: REVITEX a.s., Hlučín
  • Hardware: mobilní terminály BHT280BW, tiskárna DATAMAX E-4203, WiFi na platformě ASUS
  • Doba realizace: 2 měsíce
  • Informační systém POHODA SQL
  • Objem dodávky: cca 200 000Kč
  • Servis zařízení: na vyžádání, garantovaná doba 24 hod.
  • Vzorová kalkulace