Řízení výroby dotykovými terminály (monitory)

Koncept bezpapírové výroby hlásí úspěchy

Už žádné hledání údajů, jen pohodlné zobrazení informací na dotykové obrazovce. Jak jednoduché. Použití moderních technologií ve výrobním procesu je výhodnou investicí, která dokáže zefektivnit činnosti ve výrobě. A to jak pomocí terminálů, dotykových obrazovek GBTouch, snímačů, kamerových systémů či další techniky.

Ostravská firma Gaben, která se specializuje na identifikační systémy, zavedla koncept bezpapírové výroby například do výrobního závodu společnosti Siemens ve Frenštátě pod Radhoštěm. Frenštátský závod na výrobu elektromotorů byl založen roku 1946 a od roku 1994 je součástí společnosti Siemens. Patří mezi největší světové dodavatele elektromotorů.

Identifikační systémy se pracovníci učí používat už při zaškolení

„Prostředky automatické identifikace jsou nedílnou součástí strojů či technologických postupů koncernu Siemens. I proto bylo vybudováno tréninkové centrum, kde se noví pracovníci učí nejen zacházet se stroji a přístroji, ale i s ostatními technologiemi včetně mobilních terminálů, stacionárních terminálů a dotykových obrazovek na odvádění výroby a prohlížení výrobní dokumentace. Noví pracovníci se tím pádem rychleji zaškolují a můžou okamžitě nastoupit na pracoviště,“ říká Jakub Unucka, výkonný ředitel firmy Gaben.

Od textových terminálů k dotykovým monitorům

Zavedením informačních technologií ve výrobě se zajišťuje větší plynulost výroby – všechny činnosti jdou za sebou velmi rychle, ale kvalita zůstává stále vysoká.

„S firmou Gaben jsme začali spolupracovat na zavádění čárových kódů, které jsme do našeho informačního systému převáděli pomocí textových terminálů. Do vybraných úseků jsme také zavedli RFID tagy,“ říká Oldřich Vořechovský, vedoucí útvaru informačních technologií. RFID jsou radiofrekvenční bezkontaktní tagy, které je možné číst a zapisovat bez přímé viditelnosti.

„Obě tyto technologie měly výrazný vliv na zrychlení a zkvalitnění celého výrobního procesu. Logickým pokračováním bylo pak zavedení bezpapírové výroby pomocí dotykových monitorů. Na těchto monitorech mohou pracovníci výroby vidět všechny důležité informace, které potřebují při plnění své výrobní zakázky,“ dodává Oldřich Vořechovský.

Moderní informační technologie umožňují lépe zvládat rostoucí nároky

Bezpapírový systém pomáhá ke zvýšení produktivity práce díky skvělé komunikaci mezi výrobními celky a dobré informovanosti jednotlivých zaměstnanců. Zásadním přínosem je také přehled o všech položkách na skladě a možnost sledování průběhu zakázky, čímž se minimalizuje možnost chyb.

Moderní informační systémy pomáhají výrobě snáze reagovat na rostoucí nároky na zkracování dodacích lhůt a tím plnit jeden z nejdůležitějších požadavků zákazníků.

Zavádění bezpapírové výroby v závodu SIEMENS