Montážní linka (výroba), sledování výrobků a polotovarů

Okamžitá informovanost o rozpracovanosti

Společnost Bike Fun International s.r.o. (BFI) je největší tuzemský výrobce jízdních kol. Jedná se o společnost založenou v roce 2002 a 100% vlastněnou skupinou holandských investorů. Výrobní kapacita se pohybuje okolo 100 000 jízdních kol za rok. Převážná část produkce je určena na export - nejvýznamnější zákazníci jsou z Holandska, Belgie, Německa a Švédska, 40% produkce směřuje na tuzemský trh (kola SUPERIOR a ROCKMACHINE).

Situace

Společnost se účastnila výběrového řízení na trvalé dodávky většího objemu jízdních kol pro zahraničního zákazníka. Mimo samotné dodávky požadoval zákazník i další informace:

  • okamžitý export EDI souboru o nakládce
  • označení výrobní etiketou s číslem rámu a výrobku
  • okamžitá informace o rozpracovanosti

Stávající informační systém nebyl schopen tyto informace poskytnout, proto společnost poptala několik firem, zabývajících se sběrem dat z výroby. Jako nejlepší byla vyhodnocena nabídka společnosti GABEN spol. s r.o., která během jednoho měsíce implementovala systém, který uvedené podmínky (a mnoho dalších) dokázal zajistit.

Řešení

Řešení je založeno na sledování polotovarů a finálních výrobků pomocí etiket s jednoznačným čárovým kódem. Tyto kódy jsou čteny na výrobních linkách pomocí bezdrátových snímačů, připojených k běžnému PC. Pouze ve skladě je použit mobilní terminál. Data jsou ukládána do databáze Acces. Funkčnost, včetně administrace zajišťuje systém GBCLINE. Toto řešení bylo přijato s ohledem na rychlost, jednoduchost a velmi nízké počáteční pořizovací náklady.

Na počátku výrobního cyklu je mistrem vytištěn přesný počet etiket pro finální výrobek s jedinečným výrobním číslem. Tyto kusy jsou zároveň uvolněny do výroby. Pracovníci na linkách sejmou tento kód a přiřazují k němu postupně klíčové polotovary. Po finální montáži je na posledním pracovišti vytištěna expediční etiketa, která obsahuje všechny požadované informace pro zákazníka. Sejmutím této etikety mobilním terminálem dochází k předávce mezi výrobou a skladem. Stejný kód je snímán rovněž při nakládce na kamion a po přenesení dat do PC je automaticky generován EDI soubor a odeslán k zákazníkovi.

Jako základ řešení byla použita aplikace GT-TRACK nad databází SQL. Jednotlivé mobilní terminály nebo stolní PC přistupují přes intranetový prohlížeč k databázi MY/SQL. Obrazovky, které vidí jednotliví uživatelé jsou administrátorsky řízeny. Tato aplikace ve standardu obsahuje modul „Příjemka“, „Výdejka“ a „Převodka“ a „Inventura“. Pokud je toto nepostačující, umožní relativně jednoduchým způsobem konfigurovat skripty, které přizpůsobí aplikaci potřebám uživatele.

Přednosti řešení

Tento způsob mimo vlastní přehled o rozpracovanosti zajistí i kontrolu nad správností použitých komponent a zamezení záměn. Jednoduchým porovnáním skutečně vyrobených kol s počtem vygenerovaných etiket je možno prakticky okamžitě zjistit záměny nebo ztráty.

Přínosy

Velmi vítanou vlastností pro management jsou statistiky výkonnosti jednotlivých pracovníků či směn.

Projekt v kostce

  • Název: Sběr dat a identifikace výrobních a logistických operací
  • Zákazník: Bike Fun International s.r.o.
  • Hardware: snímače Toyota GT10, dávkový terminál BHT 8000, tiskárny etiket DATAMAX M-CLASS
  • Informační systém: bez návaznosti na IS, autonomní aplikace GBCLINE
  • Doba realizace: 1 měsíc, upgrade průběžně
  • Objem dodávky: cca 300 000 Kč
  • Servis zařízení: na vyžádání, garantovaná doba 24 hodin