Frekvence RFID

Kmitočtová pásma RFID

Volba vhodné frekvence pro konkrétní aplikaci je jedna z nejdůležitějších fází návrhu řešení systému RFID. Z této volby vyplývá celá řada dalších nejen fyzikálních omezení, jako například dosah čtení, zákonná omezení vyzářené energie, rychlost snímání a zapisování, použitelnost v různém prostředí. Existují čtyři hlavní frekvenční pásma pro systémy RFID.

 

LF (Low Frequency) pásmo 125 -134 kHz – Frekvenční pásmo LF má velmi krátkou (téměř kontaktní) čtecí vzdálenost (do cca. 20 cm) a nízkou přenosovou rychlost. Tato technologie se využívá převážně v identifikačních průkazech (evidence docházky), k identifikaci komponent v zařízení během výroby, k identifikace pivních sudů, na evidenci domácích zvířat atd. Využívá se pasivních tagů, které se skládají z kotouče měděného drátu a nepřepisovatelné paměti.

Nabídka tagů LF 125 kHz

 

HF (High Frequency) pásmo 13,56 MHz - Toto pásmo má vyšší čtecí vzdálenost než LF (do cca. 1 metru). V aktivním provedení umožňuje i metrové čtecí vzdálenosti. Tento systém využívá opět především pasivních tagů. Má nižší přenosovou rychlost a poskytuje v přítomnosti kovu a tekutin vysokou spolelivost. Anténa tagu je vyrobena z měděného drátu nebo může být vytištěna vodivým inkoustem na papírovou podložku a doplněná čipem. V této kategorii jsou čipy většinou k dispozici ve variantách RO (Read Only – pouze čtení) nebo RW (Read Write – možnost zápisu) s kapacitou paměti od několika bytů až po kilobyty. Tato technologie se nejčastěji využívá pro knihovní systémy, docházkové systémy, pro identifikační karty (e-peněženky, přístupové systémy).

Nabídka tagů HF 13,56 MHz

 

UHF (Ultra High Frequency) pásmo 860 - 960 MHz - UHF pásmo umožňuje přenos informace na vzdálenosti jednotek metrů. Systémy UHF v různých zemích světa mají přiděleny různá frekvenční pásma. U této technologie se využívá standard ISO 18000 určený pro knihovní systémy, docházkové systémy, identifikace palet. V současné době představuje nejrozšiřující se RFID pásmo pro identifikaci zboží a logistických jednotek a to také díky zavedení jednotného číselného standardu EPC (Electronic Product Code) elektronického kódu produktu, který je spravován a přidělován světovou organizací Global Standards GS1.

Nabídka tagů UHF 865-8 MHz

 

MW (Microwave) pásmo 2,45,8 GHz - MW pracuje v blízkosti frekvenčního pásma často používaných Wi-Fi sítí. Charakteristickým znakem této technologie je velká čtecí vzdálenost a vysoká přenosová rychlost, ale s velmi špatným výkonem v přítomnosti kovu a tekutin. Tato frekvence je spjata s aktivními tagy, protože vlastní zdroj energie tagu dokáže zvýšit čtecí vzdálenost až na desítky metrů. Využívají se např. pro identifikace vozidel a pohybujících se předmětů (Real Time Location Services).

Výhodami systémů pracujících na vyšších frekvencích je jednoznačně jejich menší rozměr a proveditelnost jediným malým integrovaným obvodem doplněným poměrně malou anténou, a s tím spojenou i nižší cenou. Jsou také rychlejší pro přenos dat, zvládnou větší datové toky. Není to zapříčiněno jen použitou frekvencí, ale způsobem použité komunikace.