RFID snímače - čtení bez přímé viditelnosti

Čtení RFID tagů je vzhledem k neustále se prohlubujícím znalostem a možnostem této technologie alchymií.

Čtecí vzdálenost a úspěšnost čtení je dána vzájemnou interakcí čtečky a tagu. U technologie LF/HF převažuje indukční složka, u UHF potom elektromagnetické vlnění. Principiálně platí, čím větší anténa, tím větší dosah, ale není tomu tak vždy.

  • Ruční čtečky nabízí čtení předem nastavených paměťových míst bez nutnosti obslužného PC softwaru. Je proto možné je použít i pro průmyslové čtení na výrobních linkách. Jejich dosah je omezen velikostí antény (5x5 cm). Stolní čtečky vyžadují připojení k PC a jejich anténa má přibližnou velikostí 10x10 cm. Umožňují naplno využívat všech možností RFID technologie.

  • Průmyslové čtečky mají externí anténu a své využití naleznou zejména ve čtecích bránách nebo na vysokozdvižných vozících.

Naše společnost nabízí RFID čtečky vlastní výroby i výrobky různých světových výrobců.