Rozdělení terminálů

Rozdělení mobilních terminálů na off-line a on-line.

  • OFF-LINE neboli také Batch dávkové terminály slouží pro ukládání a sběr dat do vlastní paměti. Poté se přenášejí zpět z/do hostitelského systému přes různá rozhraní kde dojde ke zpracování/vyhodnocení takto pořízených dat.

  • ON-LINE dnes povětšinou v radiofrekvenčním (Wi-Fi) provedení, kde probíhá on-line komunikace přímo s aplikací běžící na řídícím serveru.Uživatel tak má na terminálu k dispozici veškeré informace v reálném čase.

Jednotlivé modely se pak liší různou úrovní výbavy tj. např. snímač čárového kódu, 2D kódu nebo RFID, provedením do dlaně, s ručkou nebo stacionární určené pro montáž např. na vysokozdvižné vozíky, dále provedením tj.robustností/odolností, typem klávesnice, velikosti paměti, použitým operačním systémem, a mnoha dalšími doplňky jako GSM/GPRS modul, integrovaný GPS modul, Bluetooth komunikace.

K terminálům dodáváme a vyvíjíme programové vybavení pro konkrétní aplikace (sklady, inventář, mobilní prodej).

Přenos dat

USB, RS232C, Ethernet, Bluetooth® nebo bezdrátová komunikace Wi-Fi mohou být použity pro přenos nasnímaných dat z mobilního terminálu do hostitelského počítače.

U rozhraní USB, RS232C a Ethernet musí být pro přenos použita komunikační základna.