Gabeti

Program pro návrh a tisk etiket s čárovými kódy

Položte dotaz

Gabeti - program firmy GABEN umožňující tvorbu etiket s čárovými kódy, obrázky, texty a jinými grafickými prvky, který Vám snadno pomůže označit Vaše zboží či výrobky.

NOVINKA! K dispozici je nová verze programu Gabeti. Gabeti 2 je uživatelsky přívětivější, kompatibilní s aktuálními systémy Windows, a plné vylepšujících funkcí, které umožňují snadnější návrh etiket.


Podpora databáze

Pole na etiketě mohou obsahovat proměnné údaje (na každé etiketě jiné). Tyto údaje je možno načítat z databázového souboru (MS Access, MS SQL, MySQL, SQL Lite), zadávat během tisku z klávesnice, nebo využít čítačovou funkci (pro rostoucí číselné řady).

Stylistická úprava textu

V souladu s pravidly EU lze stylisticky odlišit text v jenom textovém poli a zvýraznit tím čitelnost informací na etiketách, například o případných alergenech obsažených ve výrobcích. 

Označování potravin a výpis alergenů dle EU - Gabeti 2 nabízí jednoduché řešení

Nařízení Evropské unie 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (FIC) výrazně mění stávající právní předpisy týkající se označování potravin v Evropě. Od 13. prosince 2014 musí výrobci jasně zvýraznit alergeny v seznamu složení všech potravin, vyráběných a prodávaných v EU.

Snadný tisk

Etikety lze vytisknout na libovolné tiskárně instalované ve Windows nebo na tiskárnách Datamax s použitím řídících kódů tiskáren.

Požadavky na systém

Aktuálně podporované verze systému Windows.

Snadný přechod na Gabeti2

Etikety vytvořené v předchozí verzi (Gabeti 1.x) lze jednoduše ve verzi Gabeti 2 převést do aktuálně používaného formátu a dále je upravovat a tisknout.

Podpora RFID

Gabeti2 rozšiřuje svou funkčnost v podobě RFID kódovaní (volitelný modul). 

Struktura programu

Program se skládá z několika samostatně pracujících komponent:

  • Design - tvorba etiket
  • Tisk - tisk vytvořených etiket
  • Data - tisk z databází
  • Server - tisk dat z jiných aplikací