GBMENU

Snadné připojení mobilních terminálů k Vašemu informačnímu systému.

Položte dotaz

Bez aplikací třetích stran, jednoduše a rychle. GBMenu je aplikace, nebo spíše soubor aplikací, pomocných Lua skriptů a Lua knihoven, určených pro snadnou správu a konfiguraci mobilních terminálů pro sběr dat s operačními systémy Windows CE a Windows Mobile. Tento soubor aplikací má usnadnit a radikálně urychlit integraci mobilních terminálů v libovolném prostředí, nezávisle na použitém informačním systému (IS), nebo technologii.

Díky našim letitým zkušenostem s nasazením těchto mobilních terminálů v náročných provozech máte nyní i vy k dispozici mocné nástroje, pomocí kterých, je možné téměř vše.

Rychlost a mobilita

Ať už se nám to líbí nebo ne, je hlavním mottem současné doby rychlost a mobilita. Ačkoliv jsme vybírali například nový notebook několik týdnů, běda, pokud ho nemáme nejpozději druhý den po objednávce. Stejný přístup panuje nejen v sektoru B2C, ale i B2B. Troufnu si tvrdit, že třeba tvrdé požadavky na termín dodání jsou většinou naprosto neopodstatněné. Bohužel je však nutné se těmto trendům přizpůsobit. Pro většinu firem s nějakým typem výroby nebo skladu to není možné bez čárových kódů nebo RFID čipů s jejich snímáním pomocí mobilních terminálů v logistice a výrobě.

Mobilním terminálem se pro tyto účely rozumí baterií napájené odolné zařízení do ruky, s integrovanou čtečkou čárových kódů nebo RFID, které ON-LINE komunikuje při provádění transakcí s informačním systémem.

Systémy ověřené provozem

V praxi je sice možno vidět různé řešení na platformě seriálu „A JE TO“, do provozu ale patří skutečně odolné ruční mobilní terminály, které jsou svojí konstrukcí primárně určeny pro používání v reálném provoze.

Převažujícím způsobem napojení mobilního terminálu na informační systém bylo v minulosti znakové TELNET spojení, které bylo a je pro dané účely postačující. Nicméně tento typ připojení podporovala pouze malá část informačních systémů. Pro ostatní bylo buď zcela nemožné, nebo přes nějaké typy „middleware“. Důsledkem bylo, že firma sice měla modul skladové hospodářství ve svém informačním systému, nicméně skladníci na mobilních terminálech pracovali s aplikací třetí strany. Což je řešení drahé, složité a nepružné.

Před několika lety se objevily první verze mobilních terminálů s operačním systémem Microsoft Windows©. Pro programátory to sice byl počátek nočních můr, pro všechny ostatní pak krok, který umožnil velmi jednoduché napojení mobilního terminálu přímo na informační systém.

Jak na to?

Jediné, co nyní musí tvůrci nebo správci informačního systému udělat, je přizpůsobit několik obrazovek pro rozlišení mobilního terminálu, které je většinou ¼ VGA (320x240). Což je většinou věcí konfigurace, nikoliv programování. Pracovník používající mobilní terminál tedy pracuje přímo s informačním systémem, bez jakýchkoliv prostředníků. Technicky to lze realizovat přes terminálové řešení (vzdálená plocha, CITRIX, apod.) nebo přes HTML prohlížeč. Tento způsob je pro zákazníka i dodavatele informačního systému velmi přínosný a jednoduchý. Bylo by možno vyjmenovat mnoho výhod, z těch hlavních třeba pro uživatele jednotné prostředí na PC i na terminálu, pro administrátora jasné kompetence a kompatibilita.

Naše nabídka

Abychom Vám implementaci mobilních terminálů do Vašeho informačního systému ještě více zjednodušili, vyvinuli jsme na základě několikaletých zkušeností s dodávkami mobilních terminálů nadstavbu nad operační systém s názvem GBMENU. Jak bylo zmíněno výše, nasazení zařízení s operačním systémem Windows© přináší mnoho výhod, ale rovněž nemálo „okenních“problémů. Většinu z nich řeší právě naše nadstavba GBMENU.

Uživatelské zásahy

Pokud dostal skladník do ruky mobilní terminál s TELNET připojením, zadal heslo a plnil příkazy na obrazovce. Pokud ale dostane terminál s Windows© a jemu známým tlačítkem START, je do 5-ti minut změněno snad všechno, co změnit lze a do 10-ti minut je zformátován disk. Ačkoliv tvrdí, že on s počítačem neumí. Pokud si programátor aplikace řekne, že použije standardní metody operačního systému k omezení práv uživatele, nalezne skladník vždy nejméně tři způsoby, jak na pozadí plochy nahrát obrázek aktuální Playmate. Nadstavba GBMENU řeší všechny nám dosud známé možnosti neoprávněného zásahu uživatele do nastavení.

Povolené aplikace

Protože terminály s operačním systémem Windows skýtají širokou škálu možností, bylo by škoda je nevyužít. Například umožnit skladníkovi přístup do skladové evidence přes vzdálenou plochu, přístup do intranetu přes prohlížeč a přístup k aplikaci INVENTURA. Ale jak umožnit spouštět více aplikací a přitom zamezit uživatelům páchat nepravosti?

Nadstavba GBMENU umožňuje spouštění pouze povolených aplikací bez možnosti přístupu do operačního systému.

Inventury

Nejčastěji požadovanou funkcí terminálu je možnost provádění INVENTURY (CO?, KOLIK? a KDE?) bez ohledu na informační systém. Součástí GBMENU je jednoduchá inventura s lokálním výstupem v XLS/XML souboru, který se přes USB/Bluetooth/WiFi přenese do PC.

Vlastní prohlížeč

Součástí GBMENU je vlastní HTML celoobrazovkový prohlížeč, který umožní obsluze přístup pouze na povolené servery. Nad prohlížečem mohou být implementovány „plovoucí tlačítka“ s definovanými funkcemi.

Podporovaná zařízení

GBMENU podporuje v podstatě všechny mobilní terminály s operačním systémem Windows CE.NET (od verze 4.1 výše), Windows Mobile (od verze 2005 výše) a Pocket PC (od verze 2003 a výše). Protože tyto typy operačních systémů jsou velmi přímo navázány na konkrétní hardware, je garantována funkčnost pro zařízení TOYOTA DENSO (BHT 2xx, 4xx 7xx a další), DATALOGIC (FALCON 4xxx, MEMOR), SYMBOL (MC9xxx, MC3xxx, MC7x, MC5x). Pro ostatní typy hardware je možné aplikaci přizpůsobit po zapůjčení zařízení. GBMENU je nadstavba otevřená pro většinu zařízení s mobilními operačními systémy Windows.

Customizace

Přizpůsobení chování mobilního terminálu potřebám konkrétního nasazení může být různé. Od možnosti uchovávat přístupová hesla, přes přemapování funkčních kláves až po zákaz snímání určitých čárových kódů. Častým požadavkem je rovněž potřeba separovat z přečteného čárového (nebo 2D) kódu části řetězce do příslušných vstupních polí v okně aplikace. K mobilnímu terminálu je rovněž možno připojit přes některé z rozhraní i další periferie (váhy, kamery, tiskárny apod.). Samozřejmostí je zpřístupnění virtuální klávesnice pro ruční zadávání dat nebo česká diakritika systému. Nadstavba GBMENU přizpůsobí chování zařízení potřebám uživatele.

Nastavení parametrů

Pro správnou činnost zařízení je třeba mnoho parametrů. Od nastavení WiFi připojení (SSID, WEP, WPA, RADIUS…), přes IP konfiguraci až po kontrast displeje a doby přechodu do režimu spánku. Všechny tyto parametry jsou uloženy v jednotném konfiguračním souboru, ze kterého jsou načítány při startu systému bez ohledu na to, jak byly předtím změněny přímo v operačním systému. Některé parametry jsou globální a platí pro všechny terminály, jiné mohou být na základě sériového čísla použity jen pro konkrétní terminál. Nadstavba GBMENU garantuje, že při restartu terminálu systém nastartuje s parametry uloženými v konfiguračním souboru ze zálohované FLASH paměti.

Správa GBMENU

Veškeré chování nadstavby GBMENU je řešeno přes jeden konfigurační soubor, který je možno zákazníkem upravovat bez znalostí programování v textovém editoru. Při provádění změn tedy nejste závislí na dodavateli hardware. Nadstavbu GBMENU samozřejmě můžete v administrátorském režimu kdykoliv vypnout. Nahrání aplikace je „jednotlačítkové“ přes USB/Bluetooth/WiFi připojení mezi PC a mobilním terminálem. Nadstavba GBMENU je otevřená a jednoduchá pro administrátory systému.

Synchronizace konfigurace

V praxi existuje mnoho důvodů pro změnu nastavení. Změna rozsahu IP adres, zpřístupnění další aplikace pro vybranou skupinu terminálů, změna zabezpečení WiFi sítě, případě aktualizace některých komponent operačního systému. Toto vše je možné udělat po lokálním připojení terminálu přes USB nebo Bluetooth port a synchronizaci s PC. V případě většího počtu terminálů nebo outsorsingu správy IT to však nemusí být jednoduché zvládnout organizačně a časově. Řešením je automatizace této činnosti bez zásahu uživatele. Nadstavba GBMENU umožňuje aktualizaci konfigurace stažením nejnovější verze přes FTP připojení při startu operačního systému.

Co získáte

Pro odzkoušení funkčnosti nabízíme startovací „GBMENU START KIT“, obsahující:
1x terminál (Windows CE.NET, ¼ VGA dotyková obrazovka, 802.11b/g, Flash paměť)
1x nabíjecí základna s komunikačním kabelem USB
1x nadstavba operačního systému GBMENU se vzorovou konfigurací pro všechny druhy připojení
1x WiFi přístupový bod 801.11a/b/g (dle potřeby)
Tento startovací KIT zapůjčíme na dobu až 30-ti dnů zdarma, pro případný odkup nabízíme slevu.

GBMENU je zdarma

Nadstavba GBMENU je zdarma součástí všech mobilních terminálů dodávaných společností GABEN za standardních dealerských podmínek. Pokud bude aplikace používána na jiných zařízeních, je cena závislá na tom, zda se jedná o zařízení ze seznamu kompatibilních zařízení, na počtu licencí a dalších podmínkách. Největší slabinou těchto operačních systémů je závislost na konkrétní verzi firmware, proto je nejlepší cestou nákup zařízení s nadstavbou GBMENU u společnosti GABEN. Při tomto způsobu je garantovaná dopředná kompatibilita pro nové verze OS.