Snímače čárových kódů

Snímač nefunguje, nesvítí paprsek ani žádná kontrolka, není zvukový signál

Odpověď

  • Je vadný(přerušený) komunikační kabel
  • Je přerušený nebo vysunutý páskový vodič uvnitř snímače
  • Je vadná základní deska

Snímač nefunguje, nesvítí paprsek, ale jen bod

Odpověď

  • Je odlepený magnet z vibrujícího zrcátka
  • Není napětí na vibrační cívce nebo je přerušená
  • Je vadná základní deska

Snímač čte čárové kódy, ale nejde komunikace s PC a blokuje klávesnici

Odpověď

  • Je nastaveno jiné rozhraní než WEDGE
  • Je vadný komunikační kabel WEDGE

Snímač čte čárové kódy, ale na monitoru zobrazuje místo číslic česká písmena

Odpověď

Je nutné nastavit tzv. „ALT mód“ v programovací příručce (na str. 54 nebo 74). b) Je třeba přepnout na anglickou klávesnici

Snímač vydává při zapnutí chrčivý tón

Odpověď

Je vadná paměť RAM nebo ROM

Snímač vydá při zapnutí chrčivý tón a bliká zelená LED

Odpověď

Je vadná Laserova dioda VLD

Snímač vydá při zapnutí chrčivý tón a blikají obě LED

Odpověď

Je vadný motor snímače (MS7120) nebo snímací mechanismus (MS9520/40)