WiFi

Přístupový bod nefunguje

Odpověď

  • Zkontrolujte jestli svítí ledky na zařízení. Pokud ne, je problém v napájení, případně přívodním kabelu. (vytažená koncovka ze zásuvky, nefunknčí napájecí zdroj, přerušený kabel...)
  • Pokud svítí, odpojte na několik sekund zařízení od napájení, aby zařízení znovu najelo.
  • Pokud to nepomůže, kontaktujte servis Gaben.

Co jsou to přípojné body (Access pointy)?

Odpověď

Jsou to aktivní prvky, na které se připojují klientské zařízení (v našem případě většinou mobilní zařízení).

Na jakých frekvencích vysílají tyto vysílače?

Odpověď

V bezlicenčním pásmu 2 4 Ghz.

Pokud bych chtěl používat Vaše mobilní terminály, budou mi fungovat na mojí stávající bezdrátové síti?

Odpověď

Pokud je postavena na zařízeních, které splňují standardy 802.11b/g a je vhodně nastavena, tak pravděpodobně ano (vždy je lepší provést kontrolní měření). Problém může nastat hlavně v rychlosti přepínání bezdrátového terminálu mezi přístupovými body.

Kdybych potřeboval zkonzultovat, případně otestovat použití Vašich terminálů na naší bezdrátové síti?

Odpověď

Ano je to možné, naši technici mají zkušenosti z většinou přístupových bodů, které se používají a rádi Vám poradí.

Zapůjčil jsem si od Vás mobilní terminál, v kanceláři při testování mi fungoval dobře, ale když jsem ho dal do skladu, tak dochází k výpadkům.

Odpověď

Problém je pravděpodobně v nastavení bezdrátových bodů (nastavení frekvencí, výkonů atd.), nebo použitých antén, kdy se terminál při přechodu na jiné místo rychle nepřepne na jiný přípojný bod. Vyladění sítě a použití vhodných komponent je hlavní podmínkou pro bezproblémový chod terminálů.

Potřebuji pokrýt velké prostory a v místech plánovaných přístupových bodů není napájení 230V.

Odpověď

Veškeré zařízení napájíme po datovém kabelu dle normy 802.11af (do 100m od rozvaděče), takže stačí zásuvka v místě plánovaného datového uzlu.