Software pro ON-LINE terminály

Jaké máme možnosti na propojení online mobilních terminálů se systémem Windows CE nebo Windows Mobile a naším informačním systémem(IS)?

Odpověď

Vždy se Vše samozřejmě odvíjí od možností Vašeho informačního systému. Obecně lze říci, že existují čtyři nejrozšířenější způsoby používání online mobilních terminálů s IS. Jedno z nejvíce používaných řešení je použití telnet serveru na straně PC a telnet klienta na straně terminálu. Dalším hojně používaným řešením je použití webové aplikace na straně serveru a webového prohlížeče na straně klienta. Mezi další způsoby integrace IS a terminálu patří vzdálená plocha s použitím nativního klinta RDP Windows, nebo například s řešením vzdáleného desktopu od firmy Citrix.

Jak zobrazíme HTML stránky s českými znaky na terminálu BHT-700?

Odpověď

Pro zobrazení, zadávání a psaní středoevropské znakové sady Windows-1250, někdy také CP-1250 existuje řešení které je součástí našeho produktu GBMenu, které obsahuje zobrazování české znakové sady a její součástí je i český SIP tzv. softwarová klávesnice, která umožňuje psaní českých znaků. Toto řešení je na požádání dodáváno zdarma k terminálům zakoupených u naší společnosti.

Existuje nějaká možnost jak v konfiguračním souboru připojení pro vzdálenou plochu RDP uložit uživatelské heslo do Windows?

Odpověď

Z nějakého nám neznámého důvodu se Microsoft rozhodl, že prostě z bezpešnostních důvodů nebude uživatelské hesla do RDP souboru ukládat. Řešení toho problému je prosté, stačí používat námi upraveného RDP klienta, který hesla bez problémů ukládá.

Lze nějakým způsobem zabránit uživatelům k přístupu do systému Windows? Zamezit jim přístup do nabídky Start apod?

Odpověď

Přesně k podobným účelům vznikla před pár lety naše aplikace GBMenu. Po startu systému se tato aplikace pokaždé spustí, nastaví terminál podle přání správce systému a poté zobrazí běžnému uživateli v grafickém menu pouze ty volby, které jsou určené k produktivní práci. Tento omezený režim lze opustit pouze po zadání hesla. Uživatel má tak terminál pokaždé nastavený přesně pro práci a ne na hraní, takže správci takových systémů mají více času na užitečnější práci.

Jak uložit nastavení WiFi s TCP/IP, tak aby ho nebylo nutné zadávat znovu po každém restartu terminálu?

Odpověď

GBMenu obsahuje knihovny pro práci s WiFi adaptéry na terminálech různých výrobců, takže stačí správně nastavit GBMenu, které se spouští automaticky po každém restartu terminálu a nastaví vše potřebné, včetně konfigurace WPA2/AES a nastavení TCP/IP.