Software pro OFF-LINE terminály

Co je to software pro OFFLINE terminály?

Odpověď

Firma Gaben vyvíjí aplikaci GBCSTORE, pomocí ní a přenosných terminálů se snímači čárových kódů máte možnost velmi jednoduchým způsobem pořizovat nebo potvrzovat různé skladové doklady - příjemky, výdejky, inventurní soupisy a další.

Co můžeme spravovat, případně evidovat?

Odpověď

Skladové karty zboží, karty zákazníků, skladníků, atp… v podstatě vše, co Vás informační systém dovede exportovat do textového souboru s pevnou šířkou sloupce.

Co uvidím na displeji terminálu?

Odpověď

Je možno zobrazit data z nahraných textových souborů, také nasnímaná data, případně předem připravené textové řetězce symbolizující například status dané skladové karty.

Jaká je maximální možná velikost souboru, který importuji do terminálu?

Odpověď

Záleží na obsahu souboru, tedy počtu sloupců, řádků a na konkrétním obsahu. Limitem je 32000 řádku v textovém souboru, dále 255 znaků pro danou větu (řádek) v souboru a 40 znaků pro jeden sloupec textového souboru. Celková uživatelská paměť je 2,5 resp. 6,5MB pro data, tedy dostatečné množství pro většinu textových souborů.

Upozorní mne terminál, pokud sejmu nesprávný čárový kód nebo pokud bude čekat na mojí odezvu?

Odpověď

Ano, terminál je vybaven jak akustickou signalizací, tak textovým varováním na displeji obrazovky.

Jakým způsobem funguje přenos dat z/do PC?

Odpověď

Přenos dat z terminálu do PC nebo obráceně probíhá pomocí programu DensoP, který zajišťuje přenos, dále pomocí dávkového souboru, ve kterém je konkrétní konfigurace.

Co potřebuji k instalaci na svůj PC?

Odpověď

Instalační balíček programu DensoP a dále konfigurační a datové soubory samotné aplikace.

Jak se terminál připojuje k PC?

Odpověď

Jsou dvě možnosti, buď přes sériový port COM (RS232), nebo na port USB, případně je možná kombinace…terminál z možností připojení na COM port se přes redukci RS232 to USB připojí na USB port ve Vašem PC.

Jak se terminál ovládá?

Odpověď

Terminál se ovládá pomocí klávesnice, konkrétně tlačítko M1 nebo C slouží jako ESC, dále je zde 8 funkční kláves F1-F8 z nichž se klávesy F5 a F6 využívají jako šipky nahoru resp. dolů, další funkční klávesy jsou použity pro konkrétní funkce dané verze aplikace. Jsou zde numerické klávesy 0-9, které pomocí klávesy SF můžeme přepnout do alfanumerického módu, zapnutí a vypnutí terminálu zajišťuje klávesa PW, BS slouží k mazání a ENT je klávesa pro potvrzení.