Tiskárny etiket

Zjištění typu tiskárny DATAMAX

Odpověď

Štítek s označením typu tiskárny se nachází na zadní nebo spodní straně tiskárny.
Specifikace výrobního typu tiskárny:

E-4204

E - ekonomická řada (označení třídy tiskárny)
4 - šířka tiskové hlavy v palcích
2 - x 100 rozlišení tisku v DPI
04 - maximální rychlost tisku v palcích.

Péče o tiskárnu

Odpověď

Údržba a seřizování

Tato kapitola obsahuje doporučení pro čištění tiskárny, jakož i instrukce pro seřizování. Pravidelná údržba zajistí dlouhodobě optimální výkon tiskárny.
Uvádíme doporučený plán čištění různých částí vaší tiskárny.

Upozornění: Před čištěním tiskárnu vždy vypněte a odpojte. Jedná se o vaši bezpečnost a o zabránění poškození tiskárny.

Oblast Metoda Interval
Tisková hlava Bavlněným klůckem navlhčeným v isopropylalkoholu vyčistit tiskovou hlavu po celé délce. Odstranit zbytky lepidla a ulpělé nečistoty. Po každé roli etiket
Tiskový válec Otáčet válcem. Bavlněným klůckem nebo měkkým hadříkem navlhčeným v isopropylalkoholu odstranit zbytky lepidla a ulpěné nečistoty. Po každé roli etiket
Odlepovací válec Otáčet válcem. Bavlněným klůckem nebo měkkým hadříkem navlhčeným v isopropylalkoholu odstranit zbytky lepidla a ulpěné nečistoty. Po každé roli etiket
Dráha média Isopropylalkohol. Odstranit všechny nečistoty. Po každé roli etiket
Odlepovací a odtrhovací lišta Isopropylalkohol. Odstranit všechny nečistoty. Dle potřeby
Čidlo média Proud vzduchu. Měsíčně
Vnitřní prostor Použít měkký štětec nebo stlačený vzduch. Odstranit všechny nečistoty. Dle potřeby
Vnější kryt Použít neutrální čisticí prostředek nebo mýdlovou vodu. Odstranit všechny nečistoty. Dle potřeby
Upozornění: Isopropylalkohol je hořlavina. Při jeho používání dodržujte bezpečnostní opatření.

E-Class po výměně spotřebního materiálu svítí kontrolka FAULT a vyjede x prázdných etiket

Odpověď

Tiskárna nemůže detekovat začátek etikety

Nejčastější příčiny

 • špatně zavedená TTR páska ( přes čidlo etiket ) vyjměte ttr pásku a znovu ji nainstalujte jen přes vodící válečky
 • etikety nejedou přes čidlo média, otevřete tiskovou hlavu nastavte etikety co nejblíže na levou stranu tiskárny aretujte dorazy
 • zkontrolujte zda není znečištěné čidlo etiket

Po kontrole zmáčkněte na tiskárně tlačítko F2 zda byl problém vyřešen

E-Class vypnutí čidla TTR pásky pro použití termo etiket

Odpověď

Existuje několik variant jak čidlo ttr pásky vypnout

Pomocí konfigurace tlačítek na tiskárně

 • založíme spotřební materiál do tiskárny
 • vypneme tiskárnu
 • zmáčkneme a držíme tlačítko F1, zapneme tiskárnu po inicializaci tiskárny (cca 15 sec.) tlačítko uvolníme
 • zmáčkneme tlačítko F2 a počkáme až 1x blikne kontrolka Fault, potom tlačítko uvolníme
 • vyjede etiketa s nápisem 1) TRANSFER = MEDIA TYPE
 • zmáčkneme tlačítko F1
 • vyjede etiketa s nápisem 1) DIRECT = MEDIA TYPE
 • zmáčkneme součastně F1+F3 tímto uložíme konfiguraci do mezipaměti
 • zmáčkneme součastně F1+F3 tímto uložíme konfiguraci do paměti (tato volba zůstává nastavena i po vypnutí tiskárny)

Přes Windows driver dodaný k tiskárně

 • zapnout tiskárnu
 • start, Ovládací panely, Tiskárny, Datamax E-420X
 • zvolit vlastnosti, záložku nástroje rozbalit tlačítko konfigurace, zvolit Konfigurovat tiskárnu
 • na záložce Media zvolte Typ Média, Metoda tisku, Přímý tepelný tisk
 • zmáčkněte tlačítko konfigurace, Odeslat na tiskárnu

pozn.: testováno na systému Windows Vista, tiskárna Datamax E-4203 připojenou přes USB port, driver Datamax DPL Driver, ver.: 7.1.4.M-0

Nastavit přes program DMXConfig

Konfigurační program dodaný na CD Datamax ACCESSORIES při koupi tiskárny (ang.)
Postupujte dle pokynů nastavení na obrazovce

Vypnutí čidla softwarově

Před zasláním etikety se zašle programovací příkaz STX-?

E,M-Class, bez displeje - kalibrace čidla etiket

Odpověď

Automatická kalibrace čidla média

 • zavést patřičné médium
 • zapnout tiskárnu při stisknutém tlačítku F3 a držet tlačítko stisknuté, dokud bliká signálka „Paused“. Pak tlačítko uvolnit
 • pak stisknout tlačítko F1. Tiskárna zahájí kalibraci média
 • po úspěšné kalibraci blikne 5x signálka „Paused“, po neúspěšné kalibraci blikne 3x signálka „Fault“. Poznámka: Chcete-li zrušit provedené změny a vrátit se zpět k předchozí kalibraci, vypněte tiskárnu před provedením kroku 5
 • pro uložení provedených změn a návrat do normálního módu stisknout současně tlačítka F1 + F3

Manuální kalibrace čidla média

Tato procedura umožňuje operátorovi překalibrovat vybraný typ čidla média (odrazové nebo průsvitové čidlo) na použité médium.

 • při zapnutí tiskárny stisknout tlačítko F3 a podržet je stisknuté, až zhasne signálka „Pau-sed“. Pak tlačítko uvolnit
 • položit vzorek vašeho média (i s podkladovým pásem) přes čidlo média, sklopit tiskovou hlavu a pak stisknout tlačítko F1. Rozbliká se signálka „Fault“ a bude blikat až do dokonče-ní analýzy materiálu
 • položit vzorek podkladového pásu nebo umístit odrazovou značku souvislého média na čidlo média, sklopit tiskovou hlavu a pak stisknout tlačítko F2. Rozbliká se signálka „Fault“ a bude blikat až do dokončení analýzy materiálu
 • odstranit z čidla všechna média, sklopit tiskovou hlavu a pak stisknout tlačítko F2. Rozbliká se signálka „Fault“ a bude blikat až do dokončení analýzy čidla média pro stav bez média
 • po dokončení kalibrace (provedeny všechny tři operace) stisknout současně tlačítka F1 + F3 pro akceptování aktuální kalibrace a ukončení kalibrace čidla média
 • stisknout tlačítko F2 (vysune prázdnou etiketu) a F3 (vytiskne testovací etiketu) pro test aktuální kalibrace. Poznámka: Chcete-li zrušit provedené změny a vrátit se zpět k předchozí kalibraci, vypněte tiskárnu před provedením kroku 7
 • nyní můžete uložit vaše změny a přejít opět do normálního módu současným stisknutím tlačítek F1 + F3

E-Class nastavení pozice pro odtržení

Odpověď

.

I,M,W,A,H-Class na displeji tiskárny nelze nic vidět, pouze svítí

Odpověď

Byl změněn kontrast displeje, Přidržte tlačítko MENU po dobu než se kontrast upraví (3-10 sec.)

Datamax Lan karty

Odpověď

Výchozí nastavení LAN karet u tiskáren Datamax
IP: 192.168.10.26
Mask: 255.255.255.0
Login: sysadm